ขั้นตอนที่ 3

Workshop การตั้งเป้าหมาย

24:18 นาที 

ปรับมุมมอง วางแผนงาน

7:13 นาที 
จะมีการติดตามผล
ก่อนจะไปขั้นตอนต่อไป
ต่อไปจะเป็นวิธีขายของออนไลน์

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.